Synundersökning

Vad vore synkorrigering utan korrekta styrkor?

Vi på Optikcentralen prioriterar Din syn först och därför ser vi synundersökningen som A och O i vårt arbete. Detta för att få fram korrekta och individuellt anpassade styrkor till dina glas och kontaktlinser.
Synundersökningen utförs alltid av socialstyrelsen legitimerade optiker.

Undersökningen inleds med att optikern noggrant studerar patientens hornhinna. Därefter tas själva synundersökningen vid för att med hjälp av olika syntestmetodik på bästa, noggrannaste och korrektaste sätt få fram varje patients maximala synskärpa.

Upptäcker optikern några tecken på ögonsjukdomar eller andra avvikelser remitteras alltid patienten till ögonläkare för vidare bedömning.


På Optikcentralen är synundersökningen för glasögon GRATIS. Detta för att ge alla människor rätten och möjligheten att få veta hur deras ögon mår och om deras synskärpa eventuellt kan förbättras med optiska hjälpmedel så som glasögon. Om patienten endast önskar sitt recept utskrivet så tillkommer en kostnad på 350 SEK.


Synundersökningen för kontaktlinser utförs endast av legitimerade optiker med kontaktlinsbehörighet. Denna undersökning är mer komplicerad än synundersökningen för glasögon. Detta då fler detaljer av ögat noggrant måste studeras och mätas så att optikern kan tillpassa både rätt styrkor men även rätt sorts lins samt eventuellt skötselsystem/linsvätskor. Här studeras förutom synskärpan även hornhinnan ingående, tårfilmen, ögats lins kupighet samt hornhinnans storlek.