Synfel

Av människans fem sinnen står synen för mer än 80 % av alla intryck till kroppen. Idag har ca 70 % av befolkningen något slags synfel.

Enligt en undersökning gjord av SIFO kartlagdes svenska folkets synstatus enligt följande:

Synfel/korrektion Andel
Felfri syn 27%
Närsynthet 33%
Översynthet 21%
Brytningsfel 17%
Endast läsglasögon 6%
Synskadad/blind 1%

Har man synfel kan man i de flesta fall återfå en bra synskärpa med hjälp av glasögon eller kontaktlinser. Det är vad optikern försöker uppnå genom olika syntestmetodik i synundersökningsrummet.

Felfri syn (emmetropi)
Emmetropi är begreppet för normalsynthet eller felfri syn och innebär att man varken har närsynthet (myopi), översynthet (hyperopi) eller brytningsfel (astigmatism).


Närsynthet (myopi)
Närsynthet kallas även myopi och gör att man ser sämre på långt avstånd och bättre på närmare håll. Att vara närsynt innebär att ögat är för långt i förhållande till hornhinnans och linsens ljusbrytande förmåga. Det är vanligast att närsynthet uppkommer under skolåldern och tilltar upp till vuxen ålder. Korrigering för närsynthet görs med ”minusglas”, vilket innebär en konkav lins.


Översynthet (hyperopi)
Översynthet, även kallat hyperopi gör att man ser bättre på längre avstånd och sämre på nära håll. Översynthet betyder att ögat är för kort i jämfört med dess brytningskraft och ljuset bryts därigenom vid en punkt bortom ögats näthinna. Hos ungdomar och vuxna kan översynthet ge spänningshuvudvärk och trötthet. Översynthet korrigeras med ”plusglas”, vilket innebär en konvex lins.


Brytningsfel (astigmatism)
Brytningsfel eller astigmatism är ett avbildningsfel och innebär att hornhinnan eller ögats lins är skev eller har en onormal krökning. Detta gör att ljusets brytningspunkt har sin bytningskraft i olika riktningar, vilket gör att ögat får svårt att se detaljer. Astigmatism är oftast kombinerat med närsynthet (myopi) eller översynthet (hyperopi) . Men hjälp av glasögon eller kontaktlinser bestående av två styrkor kan man samla ihop bildens samt samla linsen i en punkt där bilden blir tydlig.


Ålderssynthet (pressbyopi)
Ålderssynthet, även kallat pressbyopi är mycket vanligt bland människor över 40 år. Ålderssynthet ger sig till känna genom att det blir allt svårare att se bra och bekvämt på nära håll, särskilt då det gäller liten text. Detta beror på att ögats lins med tiden stelnar och får allt svårare att ackommodera, dvs att ändra storlek och ställa in sig på olika avstånd. Människor som drabbas av ålderssynthet gör detta oberoende av andra synfel som tex närsynthet eller översynthet.