Linsvätskor & Skötselsystem

Under dagen bildas beläggningar av proteiner och lipider samt skräp från tårfilmen på kontaktlinserna. Med sådana beläggningar på linserna ökar risken för både bakterier, virus och även svamp. Mängden beläggning på kontaktlinserna beror på din sammansättning av olika ämnen i tårfilmen tillsammans med materialet på dina kontaktlinser.

För att undvika beläggningar och risken för bakterier, virus och svamp är det viktigt med god hygien och rengöring av dina kontaktlinser. Bristande hygien av dina kontaktlinser kan nämligen ge upphov till allvarliga komplikationer som kan påverka synen permanent. Daglig rengöring av dina kontaktlinser avlägsnar proteiner, lipider, bakterier, virus och svampbeläggningar och minskar därigenom avsevärt risken för dessa komplikationer.

Glöm inte att alltid tvätta händerna noga innan du hanterar dina kontaktlinser!

Tänk på!
Använd aldrig kontaktlinser när du är förkyld eller har någon infektion i kroppen.
Kontrollera även dina ögons hälsa i samband med linsbärandet hos din legitimerade optiker med kontaktlins behörighet minst 1 gång/år.

Det finns ett antal olika produkter och vätskor för rengöring av dina kontaktlinser som förebygger infektioner. Rådgör med din optiker beträffande vilken vätska eller vilket skötselsystem som passar just dina ögon.


Extend
355 ml: 68 kr
60 ml:
30 kr
Erbjudande!

Köp 3 flaskor EXTEND 355 ml för endast 150 kr (Spara hela 54 kr)


Opti-Free PureMoist
355 ml: 128 kr


Opti-Free Express
355 ml: 89 kr